design?! – öppen föreläsningsserie på Fabriken STPLN i höst

> August to December at Fabriken, Stapelbäddsparken, Malmö <

”Design” är ett begrepp som idag dyker upp i alla möjliga sammanhang. Men vad betyder det egentligen? Fortfarande tänker nog många på design i betydelsen ”vackrare vardagsvaror” tillgängliga för alla. Samtidigt handlar design idag i lika hög grad om utformning av komplexa informationssystem, begripliga endast för några få.

Design kan syfta på allt från hälsofrämjande formgivning av nödvändigheter till förföriska experiment med det extravaganta. Tendensen är dock tydlig: design är en företeelse som genomsyrar vårt samhälle och som blir allt viktigare att förstå och förhålla sig kritisk till.

I föreläsningsserien design?! presenteras design som begrepp, som historiskt fenomen och som skapande handling; som uttryck för samtiden och som en strategi inför framtiden. Föreläsningarna kommer också att förläggas till en ur designsynpunkt ny och spännande miljö – FabrikenSTPLN – med förhoppning om att de också ska bidra till en levande designdebatt.