This website will shut down on 31 December 2021!

Kronprinsessparet besöker Medea

Fredagen den 11 mars besöker kronprinsessparet Medea för att lära mer om nya medier och få en inblick i hur det nya medielandskapet ser ut. De får även själva möjligheten att interagera med några av de tjänster och produkter som Medea har varit med om att utveckla.

Kvarterslabbet och Media Places: ParaPolis undersöker framtiden på Nydalatorget!

Hur kan stadsutveckling och medborgardialog förstärkas med ny teknik och media? Projektet ParaPolis sätter nu upp det första av två experiment. Experimentet går ut på att undersöka hur boende själva …