This website will shut down on 31 December 2021!

Kulturfinansiering: lyssna på seminariet med Kulturbryggan från den 21 september

Den 21 september anordnade Medea tillsammans med Kulturbryggan ett eftermiddagsseminarium kring temat kulturfinansiering. Finansieringen av kultursektorn debatteras ständigt. Önskan om att det privata näringslivet ska vara med och bekosta kulturlivet …