Smarta människor i smarta städer – Bo Peterson på En akademisk kvart

BO-PETERSON-AKADEMISK-KVART

Malmö högskolas Bo Peterson gav den 3 oktober en föreläsning på temat “Smarta människor i smarta städer”. Smart teknik har blivit ett modeord som används i alla möjliga sammanhang. Det saluförs smarta TV-apparater, smarta mikrovågsugnar och smarta hus. Man pratar också om smarta städer. Det som är gemensamt för dessa olika “smarta” sakerna är, vanligtvis, att de på ett eller annat sätt är uppkopplade mot Internet. I föreläsningen går Bo Peterson genom de tre nyckelord – infrastruktur, deltagardemokrati, och hållbar utveckling – som ofta används i definitioner för vad som karakteriserar en “smart” stad.

Interview: Technology for Citizen Participation, with Per Linde

Per Linde, interaction design researcher affiliated with Medea, was recently interviewed by the organizers of Smart City Exhibition 2012, where he will also be one of the speakers. Here’s an excerpt of that interview: “For me it is important to not have a totally technology centered perspective on ‘smartness'”.

Periphèria: "Smart" cities working together

FUTURE INTERNET PLATFORMS AND SERVICES FOR THE PROMOTION OF SUSTAINABLE LIFESTYLES

The objective of Periphèria is to deploy convergent Future Internet (FI) platforms and services for the promotion of sustainable lifestyles in and across emergent networks of “smart” peripheral cities in Europe, dynamic realities with a specific vocation for green creativity.

Contact: Bo Peterson, MEDEA

Keywords: future internet, internet of things, sustainable lifestyle