This website will shut down on 31 December 2021!

Digital publicering av kulturtidskrifter: slutrapport till Kulturrådet

Open Access: PDF

Björgvinsson, Erling, Anders Bräck, Per Engström, Jennie Järvå, och Christel Lundberg. 2012. Digital publicering av kulturtidskrifter: slutrapport till Kulturrådet, 2012.

SAMMANFATTNING – Intresset för digital publicering växer när läsandet går från den traditionella pappersbundna publiceringen av tidningar, böcker och tidskrifter. För kulturtidskrifternas del är det viktigt att trots sina påtagliga ekonomiska begränsningar kunna vara del av det nya medielandskapet på samma villkor som ekonomiskt starkare utgivare. Högst sannolikt är kulturtidskrifternas ekonomiska situation, utöver intresset för de nya mediernas unika möjligheter och ständiga utveckling, ytterligare en orsak till att söka sig till digital publicering.