This website will shut down on 31 December 2021!

Besök av kronprinsessparet och utbildningsministern

Medea har varit välbesökt den senaste tiden. Förra veckan var det kronprinsessparet som spenderade ett par timmar på Medea för att lära mer om nya medier. Den här veckan var utbildningsminister Jan Björklund på Medea, för att bland annat få en fördjupad presentation av bland annat Medeas verksamhet.

Kvarterslabbet och Media Places: ParaPolis undersöker framtiden på Nydalatorget!

Hur kan stadsutveckling och medborgardialog förstärkas med ny teknik och media? Projektet ParaPolis sätter nu upp det första av två experiment. Experimentet går ut på att undersöka hur boende själva …