This website will shut down on 31 December 2021!

Alternativa former för innovativ samverkan och nyttiggörande av forskning

Hur kan vi skapa hållbara bryggor mellan akademi och näringsliv? Hur ser behoven ut av arenor för prototyputveckling och processarbeten? Detta är några av de frågeställningar som de fem lärosätena i Södra Sverige undersöker i IKS-projektet Open Arena 5. I projektet har lärosätena testat och utvecklat nya modeller för innovation och samverkan med målet att stärka det entreprenöriella genomslaget av akademin.

Den 23 maj bjuder vi in till en halvdag för presentationer och en diskussion om “Prototyping, Proof of concept, testbäddar och Wi.se-modeller” inom ramen för Open Arena 5.

Datum och tid: 23 maj kl 9-12
Plats: Media Evolution City, Stora Varvsg. 6A, Malmö
För vem? Öppet för alla men anmälan krävs
Anmälan: begränsat antal platser, anmäl dig här

Open Arena 5

[PROJECT PORTFOLIO] Open Arena 5 is a project run by five universities of southern Sweden within the Innovation Office South (IKS), with a financial support from the European Regional Development Fund. Through user-driven, open and interdisciplinary cooperation, the project will give rise to new tools, methods and approaches in order to bridge the existing gap between research results, university competence and business and societal needs. By focusing on the development of new, open innovation processes, Open Arena 5 aims to improve the conditions which will allow the increased utilization of university knowledge in strengthening the Skåne and Blekinge regions’ innovation capacity.