This website will shut down on 31 December 2021!

Kvarterslabbet och Media Places: ParaPolis undersöker framtiden på Nydalatorget!

Hur kan stadsutveckling och medborgardialog förstärkas med ny teknik och media? Projektet ParaPolis sätter nu upp det första av två experiment. Experimentet går ut på att undersöka hur boende själva …