This website will shut down on 31 December 2021!

Evolution M: Strukturfondsmedel till förinkubator

Genom att skapa en förinkubator inom digitala medier är målet i förlängningen att stärka nyföretagande och bärare av idéer så att dessa idéer kan kommersialiseras och nå ut på marknaden. Tillväxtverket har meddelat att man beviljar 1,6 miljoner kronor i strukturfondsmedel till en förstudie. Projektet drivs av Medea på Malmö högskola tillsammans med Media Evolution.

Kontaktpersoner: Karin Johansson Mex, föreståndare på Medea; Christer Månsson, VD för Media Evolution