This website will shut down on 31 December 2021!

What is the Object of Design?

[PUBLICATION] In this paper we reflect upon design at a conceptual level, discussing how creativity can be coupled with participation and experience and looking for the experiential grounds of our understanding of the very nature of design. Article by Ehn and Linde et al to be presented at the CHI 2012 conference in Austin.

Design Things – an Innovative View of Design Thinking and Design Practice

[PUBLICATIONS] This book offers an innovative view of design thinking and design practice, envisioning ways to combine creative design with a participatory approach encompassing aesthetic and democratic practices and values. The authors of Design Things look at design practice as a mode of inquiry that involves people, space, artifacts, materials, and aesthetic experience, following the process of transformation from a design concept to a thing.

design?! – öppen föreläsningsserie på Fabriken STPLN i höst

> August to December at Fabriken, Stapelbäddsparken, Malmö <

”Design” är ett begrepp som idag dyker upp i alla möjliga sammanhang. Men vad betyder det egentligen? Fortfarande tänker nog många på design i betydelsen ”vackrare vardagsvaror” tillgängliga för alla. Samtidigt handlar design idag i lika hög grad om utformning av komplexa informationssystem, begripliga endast för några få.

Design kan syfta på allt från hälsofrämjande formgivning av nödvändigheter till förföriska experiment med det extravaganta. Tendensen är dock tydlig: design är en företeelse som genomsyrar vårt samhälle och som blir allt viktigare att förstå och förhålla sig kritisk till.

I föreläsningsserien design?! presenteras design som begrepp, som historiskt fenomen och som skapande handling; som uttryck för samtiden och som en strategi inför framtiden. Föreläsningarna kommer också att förläggas till en ur designsynpunkt ny och spännande miljö – FabrikenSTPLN – med förhoppning om att de också ska bidra till en levande designdebatt.