This website will shut down on 31 December 2021!

Digital publicering av kulturtidskrifter: slutrapport till Kulturrådet

Open Access: PDF

Björgvinsson, Erling, Anders Bräck, Per Engström, Jennie Järvå, och Christel Lundberg. 2012. Digital publicering av kulturtidskrifter: slutrapport till Kulturrådet, 2012.

SAMMANFATTNING – Intresset för digital publicering växer när läsandet går från den traditionella pappersbundna publiceringen av tidningar, böcker och tidskrifter. För kulturtidskrifternas del är det viktigt att trots sina påtagliga ekonomiska begränsningar kunna vara del av det nya medielandskapet på samma villkor som ekonomiskt starkare utgivare. Högst sannolikt är kulturtidskrifternas ekonomiska situation, utöver intresset för de nya mediernas unika möjligheter och ständiga utveckling, ytterligare en orsak till att söka sig till digital publicering.

Utställning om välfärdsångesten: är vår välfärd en Saab från 1982?

Välfärdstaxin
Välfärdstaxin

Fredagen 16 mars bjuder Medeas Kulturlabb och Dagens Välfärd in till en utställning som tar välfärdsångesten på allvar. Utställningen pågår mellan 16-18 mars och du hittar den på Skånes Konstförening på Bragegatan 15 i Malmö.

Öppettider:
Fre 16 mars 18-22
Lör-sön 17-18 mars kl 13-16

Patienten och eleven har blivit konsumenter
Välfärden förändras. Språket förändras. Istället för patient och elev kan man bli kallad konsument, och bli behandlad som en sådan. Vad innebär den förskjutningen? Den frågan fick fyra konstnärer och studenter vid masterutbildningen i interaktionsdesign på Malmö högskola. Resultaten presenteras på utställningen Välfärdsångest och på den nätbaserade tidningen Dagens Välfärd.