This website will shut down on 31 December 2021!

Alternativa former för innovativ samverkan och nyttiggörande av forskning

Hur kan vi skapa hållbara bryggor mellan akademi och näringsliv? Hur ser behoven ut av arenor för prototyputveckling och processarbeten? Detta är några av de frågeställningar som de fem lärosätena i Södra Sverige undersöker i IKS-projektet Open Arena 5. I projektet har lärosätena testat och utvecklat nya modeller för innovation och samverkan med målet att stärka det entreprenöriella genomslaget av akademin.

Den 23 maj bjuder vi in till en halvdag för presentationer och en diskussion om “Prototyping, Proof of concept, testbäddar och Wi.se-modeller” inom ramen för Open Arena 5.

Datum och tid: 23 maj kl 9-12
Plats: Media Evolution City, Stora Varvsg. 6A, Malmö
För vem? Öppet för alla men anmälan krävs
Anmälan: begränsat antal platser, anmäl dig här

Open talk on Virtual spaces through artistic exploration

Prof. Ståle Stenslie is a Norwegian artist, researcher and curator. Through his artistic work he is considered a pioneer in the field of electronics art. Stenslie uses technology and interface design as a framework for exploring the intersection between art, media and network research. His talk is entitled Virtual spaces beyond visual perception, haptic interaction and technology development through artistic exploration.

Date/time: October 12, at 10-12.

Location: Medea (map)