This website will shut down on 31 December 2021!

Workshop: Innovationer för äldre i Malmö stad

Knappt 80 personer från näringslivet, äldreomsorgen, föreningar, akademi och allmänheten deltog i en workshop på Medea där man diskuterade hur man kan skapa ett utvecklande och tryggt liv för äldre i Malmö. Arrangemanget var en del av Vinnovaprojektet “Testbädd för äldreomsorgen i Malmö stad”.

Workshop Testbädd

Jaklina Strand, projektledare, skriver på Näringsbloggen:

Fokus för dagen var att diskutera idéer och lösningar utifrån äldres- och hemtjänstpersonals behov och perspektiv. Workshopen resulterade i en samling kreativa lösningar, däribland kopplades företagens samhällsansvar samman med tjänster för äldre, tjänster som bidrar till möten över generationsgränser i det lokala kvarteret, digitala lotsar i den egna bostaden, bättre anpassade översättningsappar, mötesplatser där man samlas kring en enkel måltid, sociala aktiviteter på recept, gemensamma surfplattor i det offentliga rummet och mycket mer. Men framförallt skapades nya nätverk som kan bidra till än fler innovationer för äldre genom vår framtida testbädd för äldreomsorgen i Malmö stad.

Medeas Per-Anders Hillgren var en av talarna, och han berättade om de behov som äldre och anställda i Malmö stad har uttryckt, bland annat kontinuitet, sociala relationer och ”empowerment”, och han visade även exempel på inspirerande lösningar som handlade om t.ex. spel för att underhålla och dela med sig av sina minnen, nya former av kollektiva boenden och sätt att skapa gemensamhetsutrymmen i flerbostadshus.

Läs hela Jaklinas inlägg här.

Läs mer
Testbädd för äldreomsorgen i Malmö stad
Living Labs-metoder