This website will shut down on 31 December 2021!

Wrap-It hjälper dig att förverkliga digitala koncept

ROBOT-FLICKR-ARS-ELECTRONIA-CCBYNCND
Image credit: Flickr user Ars Electronica CC:BY-NC-ND

Har du ett digitalt koncept som du vill förverkliga? Vi söker projektidéer inom den digitala sfären så som spelkoncept, fysiskt uppkopplade objekt, transmediala plattformar, visualisering av data, digitala utbildningslösningar och idéer inom upplevelseindustrin.

Uppdatering: senaste datum för ansökan var 21 januari 2013. Läs här om de projekt som antagits.

For English, scroll down!

Medea vid Malmö högskola och Media Evolution utvecklar en komprimerad förinkubator-process som gör det möjligt för entreprenörer med goda idéer att få exklusivt stöd, med en kombination av både affärs- och prototyputveckling under en kort och intensiv period.

Vårt mål är att få deltagarna några steg närmare en fullständig affärsmodell samt fungerande lösning i nära kontakt med marknaden.

Ditt projekt kommer att få:

• Engagerade mentorer
• Affärsutvecklingsstöd
• Resurser för visualiseringar och test-modeller
• Prototyputveckling
• Pitcherfarenhet

Sista dag för ansökan: 7 januari 2013 21 januari 2013 – ansökningsformulär.

Vi tar emot ansökningar från grupper med minst 2 och högst 3 deltagare.

En arbetsgrupp från Medea och Media Evolution väljer ut ett begränsat antal (3-4) projekt. I slutet av januari meddelas vilka som har valts ut för att delta.

Ett första informationsmöte om Wrap-It hålls den 15 januari kl 15-18 (på Medea) där vi gärna träffar dig som har skickat in en ansökan. Processen kommer att löpa under en tidsperiod av 6 veckor där 120 timmar är schemalagda. Denna tid är flexibel.

Vid frågor kontakta Lina Ehn Öberg, Medea, eller Sara Ponnert, Media Evolution. Projektet finansieras av EU och är ett samarbete mellan Media Evolution och Medea vid Malmö högskola.


IN ENGLISH – Is there a digital concept you want to realize? We are looking for ideas within the digital sphere, such as game concepts, physically connected devices, transmedia platforms, data visualization, new tech tools for learning, and ideas within the so called experience economy.

Medea at Malmö University and Media Evolution are developing a compacted pre-incubator method that enables entrepreneurs with great ideas to get exclusive support with a combination of both business and prototype development during a short and intense period.

Our goal is to get the participants a few steps closer to a complete business model and working solution in close contact with the market.

Your project will get:

• Dedicated mentors
• Business development support
• Resources for visualization and mock-ups
• Prototype development
• Pitch experience

Applications due January 7, 2013 January 21, 2013 – apply here.

We accept applications from teams with a minimum of 2 and a maximum of 3 participants.

A workgroup from Medea and Media Evolution will select 3-4 projects. Decisions will be announced in the end of January.

The first meeting will be at Medea on January 15 at 3-5 PM. This meeting is for teams that have submitted an application. The pre-incubating process will run for 6 weeks with 120 hours of scheduled time. The timeplan for this is flexible.

Contact details: Lina Ehn Öberg, Medea, or Sara Ponnert, Media Evolution. This project is financed by the EU and is run by Media Evolution and Medea, Malmö University.

Media Evolution LogoEuropeiska Socialfonden logo