This website will shut down on 31 December 2021!

10 miljoner från Vinnova för Medea-drivet projekt

Innovationsmyndigheten Vinnova har beviljat 10 miljoner kronor till ett projekt om energieffektivisering i byggnader. Projektet kommer att utveckla ett antal mobila tjänster som sedan kommer att testas i området Hyllie i Malmö.

Läs mer om projektet här.

Ansökan är ett samarbete mellan parterna i nätverket NMSA inom Mobile Heights, där Medea på Malmö högskola ingår samt ytterligare ett antal företag och organisationer. Vinnovas program Utmaningsdriven innovation avser att uppmuntra samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor för att lösa framtidens globala utmaningar.

Motiveringen från Vinnova
”Projektet har sin utgångspunkt i Internet of Things (IoT) och har på ett föredömligt sätt integrerat kund inom hållbar stadsutveckling som kravställare. Beteenden och energieffektiviseringsapplikation av mobil teknologi ska studeras samtidigt i den faktiska miljö där energieffektiviseringspotentialen kan realiseras och tydliggöras för brukarna. Att projektdomän är miljonprogramområdet Malmö Hyllie stärker ansökan då mycket av annan utveckling och forskning på området idag sker företrädesvis i nybyggnation. Starka akademiska parter, företagsparter och nära kontakter och samverkan med entreprenörsfora borgar för såväl potentiell tillväxt i innovativa mindre företag som bredkostnadsbesparande och klimatfrämjande användning i större företag och verksamheter. Stor potential för såväl direkt som indirekt grön tillväxt, och samverkan mellan mindre aktörer som representerar svenska styrkeområden.”

– Internet of Things är ett viktigt forskningsområde för Medea, men har också strategisk betydelse för såväl IT-sektorn som mer traditionella branscher, inte minst energibranschen. På längre sikt kommer den här satsningen att kunna bidra till en starkare tillväxt och att öka Sveriges internationella konkurrenskraft, säger Karin Johansson-Mex, föreståndare för Medea på Malmö högskola och ansvarig för ansökan.

– Denna möjlighet att tillämpa och utveckla vår forskning för att bidra till en lösning av en viktig samhällsutmaning känns mycket inspirerande, säger Paul Davidsson, professor i datavetenskap vid Malmö högskola.

Projektparterna
Ansökan är ett samarbete mellan E.ON, Schneider Electric, Malmö stad, MKB, Region Skåne, Media Evolution och IBM samt parterna i nätverket NMSA (Network for Mobile Services & Applications), som startades 2008 av klusterinitiativet Mobile Heights. NMSA syftar till att stärka forskning, utveckling samt innovation kring tjänster i en mobil kontext och omfattar ST Ericsson, Ericsson, Sony Mobile Communications, TeliaSonera, Blekinge Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola och Malmö Högskola. Läs mer om NMSA.

Mer om Vinnovautlysningen
De närmaste tre åren satsar Vinnova minst 260 miljoner kronor på projekt kring innovationer inom områdena hälsa och sjukvård, hållbara städer, informationssamhället och produktion. Läs mer om utlysningen.