This website will shut down on 31 December 2021!

Teknikinformation och kollaborativa medier: nya förutsättningar för teknikinformatörer

Teknikinformation fann sin form för ganska länge sedan, och den formen betyder inte så mycket i dagens medielandskap. »Informationskonsumenterna» får idag svar på sina frågor på många andra sätt än genom teknikinformatörerna. Men de kompetenser som teknikinformatörer och informationsarkitekter besitter är minst lika gångbara idag. Det handlar mest om att anpassa det man gör efter de nya förutsättningarna.

Nedan hittar du ett föredrag som jag höll vid Sigmas event Camp Digital i Stockholm i maj, och igen i Malmö i september. I korta drag går det ut på att klassisk teknikinformation för konsumentprodukter kanske inte är så mycket att hålla på med längre. Folk hittar sina svar snabbare och bättre via andra kanaler. Men det betyder bara att de som producerar teknikinformation måste ta ett steg tillbaka och hitta andra sätt att dra nytta av sina styrkor. Några exempel på lämpliga nischer kan vara att bygga och driva gemenskaper, producera specialiserade publikationer och event, erbjuda sociala och/eller plats-specifika tjänster, eller utveckla skräddarsydda plattformar för gemensamt skapande.

Använd gärna fullskärmsläget för att kunna läsa texten i presentationen!

Presentationen finns också att tillgå direkt på Scribd.

Bildcred: Timotheus CC:BY-NC-SA