This website will shut down on 31 December 2021!

Digital poesi: tryck på en knapp när du fryser

Living Lab the Stage (Kulturlabbet) har tillsammans med förlaget Pequod Press, fem poeter och studenter från masterprogrammet i interaktionsdesign vid K3, Malmö högskola, under några veckor arbetat med att skapa en digital kulturtidskrift. Pequod nummer fyrtioåtta har premiär idag, 19 april.

Numret utgörs av fem digitala verk av poeterna Klas Mathiasson, Azita Ghahreman, Linnéa Eriksson, Pär Thörn och Helena Olsson samt essän Jag är dikt, vi är litteratur tillsammans skriven av Maria Engberg, lektor i engelska och digitala medier vid Blekinge Tekniska Högskola.

Pequod nummer fyrtioåtta hittar du på pequod.nu.

Läs mer
Utställningen på Galleri 21 om Pequod nummer fyrtioåtta
om Kulturlabbet
om projektet Beyond the Book