This website will shut down on 31 December 2021!

Välkommen på seminarium om URBLOVE!

25 mars kl. 10-12 på MEDEA

Anmälan till info@ozma.se senast 24 mars!

Vilka platser i staden är centrala i ungdomars vardag? Vad händer när ungdomar får arbeta med platser, spel och berättelser i sitt närområde?

Du är inbjuden till ett seminarium om Urblove – ett projekt som handlar om aktivitet, deltagande, och att se sin stad med nya ögon. Urblove är ett SMS-baserat mobilspel med staden som spelplan, i vilket alla kan skapa egna banor.

Seminariets innehåll

Karin Ryding och Bobbi A Sand från Ozma Speldesign berättar om de workshopar som projektgruppen hållit med ungdomar i förorten Hermodsdal och med kvinnliga skateboardåkare i Malmö.

Karolin el-Jaleb från organisationen RGRA berättar om ett skolutbyte mellan två högstadieklasser i Rörsjö och Rosengård, där de båda klasserna fick göra spel åt varandra.

Kulturgeograf Karin Book berättar om hur hon har analyserat de platser som ungdomarna valt till sina spelrutter utifrån ett antal frågor om platsers betydelse och symbolik.

Per Linde och Per-Anders Hillgren från MEDEA (Malmö högskola) pratar om projektet utifrån temat samproduktion och kollaborativ media.

Datum: 25 mars kl. 10-12

Plats: MEDEA, Malmö Högskola, Östra Varvsgatan 11 A

Vi bjuder på fika! Anmäl dig genom att skicka ett e-post till: info@ozma.se senast 24 mars. Har du frågor är du välkommen att ringa: 0702-452592