This website will shut down on 31 December 2021!

Besök av kronprinsessparet och utbildningsministern

Medea har varit välbesökt den senaste tiden. Förra veckan var det kronprinsessparet som under sitt Malmöbesök spenderade ett par timmar på Medea för att lära mer om nya medier. De fick även själva möjligheten att interagera med några av de tjänster och produkter som Medea har varit med om att utveckla.

Den här veckan var utbildningsministern, tillika folkpartiledaren, Jan Björklund på Medea, för att få en allmän introduktion av Malmö högskola och en fördjupad presentation av bland annat Medeas verksamhet.

Kronprinsessparets besök
Under besöket gav forskare på Medea en inblick i framväxten av det nya medielandskapet och hur det påverkar vår samhällsutveckling. Kronprinsessparet fick därefter interagera med några exempel på de tjänster och produkter som Medea har varit med om att utveckla: Ixagon, Bambuser, Framtidskikaren och the Mediated Body. De är alla konkreta exempel på hur nya medier skapar nya offentligheter och hur aktörer som tidigare enbart varit mediekonsumenter nu får möjlighet att vara medieproducenter. Besöket avslutades med en gemensam diskussion kring hur vårt framtida mediesamhälle kan komma att se ut.

Kronprinssesan spanar in i Framtidskikaren. Foto: Leif Johansson
Kronprinssesan spanar in i Framtidskikaren. Foto: Leif Johansson
Kronprinsessparet prövar Bambuser under ledning av Måns Adler. Foto: Leif Johansson
Kronprinsessparet prövar Bambuser under ledning av Måns Adler. Foto: Leif Johansson

Besöket var bevakat av ett 20-tal journalister och fotografer.

– Det händer så oerhört mycket här. Det bubblar av kreativitet, ambitioner, drömmar och energi, summerade kronprinsessan sin vistelse på Medea.

Utbildningsministerns besök
Det var första gången en borgerlig utbildningsminister besökte högskolan. Tillsammans med högskolans ledning fördes mycket konstruktiva samtal om bland annat högskolans profil. Samtidigt kunde Malmö högskola, på plats, visa upp tre av de mest framgångsrika och högkvalitativa forskningsmiljöerna – Medea, Urbana studier och Biofilmer, och ge exempel på brukarorienterad forskning.

Björklund framtidskikar
Björklund framtidskikar
Utbildningsministern ställde främst konkreta frågor om samarbetsmiljöer och samhällsförankring. Han var också nyfiken på konkreta produkter som högskolan utvecklat.

– Det har varit en mycket lärorik och intressant förmiddag, sammanfattade utbildningsministern.

– Det är en ung högskola som redan hunnit etablera sig tack vare god utbildning och god kvalitet. Malmö högskola har framtiden för sig.