This website will shut down on 31 December 2021!

Kronprinsessparet besöker Medea

Fredagen den 11 mars besöker kronprinsessparet Medea för att lära mer om nya medier och få en inblick i hur det nya medielandskapet ser ut. Kronprinsessparet får även själva möjligheten att interagera med några av de tjänster och produkter som Medea har varit med om att utveckla.

Besöket
Under besöket kommer forskare på Medea inledningsvis ge en inblick i framväxten av det nya medielandskapet och hur det påverkar vår samhällsutveckling. Kronprinsessparet kommer därefter få ta del av fyra konkreta exempel på hur nya medier skapar nya offentligheter och hur aktörer som tidigare enbart varit mediekonsumenter nu får möjlighet att vara medieproducenter. Besöket avslutas med en gemensam diskussion kring hur vårt framtida mediesamhälle kan komma att se ut.

Fyra exempel på nya medier
Nya former för visualisering – Ixagon

Ixagon grundades av fem interaktionsdesigners direkt efter examen på Malmö Högskola. De arbetar med interaktiva och visuellt imponerande installationer. Ixagon projicerar bilder och information på fysiska objekt, tex stora plexikuber. Projiceringen sker i realtid, vilket innebär att man som användare kan interagera med/påverka installationerna genom olika former av interaktion, bland annat genom handgester.

Stadsplanering och medborgardialog – Framtidskikaren
Framtidskikarna är ett verktyg för stadsplanering och medborgardialog utvecklat av designföretaget Unsworn Industries i samproduktion med Malmö stad. I kikaren visas framtidspanoraman som gör det enklare för allmänheten att förstå, relatera till och diskutera potentiella förändringar i stadsmiljön. De utforskar också möjligheterna för att medborgarna själva ska kunna “prototypa” staden och skapa sina egna framtidsbilder.

Demokratiserad teknologi – Bambuser
Malmöbaserade Bambuser är en internettjänst som innebär att man kan sända videofiler i realtid från en smartphone. Denna internettjänst användes bland annat av oppositionen i Egypten. Vissa hävdar att det var just sändningarna via Bambuser som gjorde att omvärlden så snabbt kunde få en bild av stridigheterna.

The Mediated Body
The Mediated body är en specialdesignad dräkt som med hjälp av ljud och ljus möjliggör nya kommunikationsformer mellan människor. Den kan närmast ses som en lekfull kontaktförmedlare, där olika former av beröring påverkar interaktionen människor emellan. Dräkten är skapad av Mads Høbye, doktorand i interaktionsdesign vid MEDEA.

Pressinfo
För allmän information och ackreditering gällande Kronprinsessparets besök i Malmö, kontakta Helena Zimmerdahl, mediestrateg på länsstyrelsen, Helena.Zimmerdahl@lansstyrelsen.se 040-252528,0730-539336

För mer information om Medea, kontakta Karolina Rosenqvist, koordinator Medea, karolina.rosenqvist@mah.se, 0706-555 265.

1 thought on “Kronprinsessparet besöker Medea”

Comments are closed.