This website will shut down on 31 December 2021!

Litterära mellanrum

EN PENDELFÖLJETONG. Det senaste året har bokens framtid diskuterats flitigt och många menar att bokbranschen kommer genomgå liknande förändringar som musik- och filmbranschen har gått igenom. Samtidigt har deltagande genom så kallade sociala medier blivit en naturlig del av vardagen för många och med det har förväntan på deltagande och dialog ökat. Tillsammans med bokförlaget Rámus och författaren Per Engström utforskar MEDEA och Kulturlabbet hur en följetong kan se ut i detta nya medielandskap.

Författaren Per Engström kommer under några veckor att skriva en följetong som en grupp utvalda användare kan påverka genom att skriva texter eller lägga till fotografier, video, och länkar. Förutom att deltagarnas inlägg blir del av ett avsnitt och synligt för andra läsare kan deras inlägg även bakas in och dyka upp i senare avsnitt. Följetongen är alltså inte färdigskriven i förväg utan färdigställs under tiden som experimentet pågår. Nya avsnitt publiceras som längst med sex dagars mellanrum. Ett utdrag:

“Hon sitter på sängen i det lilla hotellrummet. Lutar sig mot de uppallade kuddarna och läser i en tidning om havsbottnen som låg i receptionen. Kläderna ligger i en hög på golvet och lampan är för svag. Hon sträcker sig efter en annan tidning och försöker läsa ett referat av en trygghetsdebatt i EU-parlamentet. Hon har bränt sig något i nacken under dagen, det är fullständigt knäpptyst. Det måste vara all skog, tänker hon. De stora lövskogarna och de höga häckarna runt husen häromkring.”

Med pendelföljetongen undersöker vi hur en klassisk litterär genre, följetongen, kan te sig i det nya medielandskapet där mobilen blir allt viktigare plattform för kommunikation och kulturella uttryck. Med experimentet vill vi undersöka hur en följetong som inkluderar deltagande från läsare påverkar författarens roll, redaktörskap, läsupplevelsen såväl som nya narrativa strukturer.

Experimentet genomförs i två steg. En kortare testrunda genomförs med ett fåtal utvalda deltagare mellan den 16/8 – 6/9 2010, steg 2 genomförs publikt senare under hösten.

Experimentet är ett samarbete mellan MEDEA, bokförlaget Rámus och författaren Per Engström vars senaste roman är Parkerna i gläntan, vetskapen om atmosfären och hela arbetet med lyckan.

Vidare läsning:
Experimentet är en del av Kulturlabbets verksamhet. För en diskussion om den svenska bokbranschens framtid kan du titta på de här bloggarna: futureofthebook.org, bokensframtid.se och forumboken.se.

Image credits: Shanegorski CC:BY-ND