This website will shut down on 31 December 2021!

Teknikinformation och nya medier (in Swedish)

Seminariet omkring vad de nya medierna kan betyda för teknikinformation har vi gett tre gånger vid det här laget: i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Teknikinformation och nya medier (In Swedish) from Jonas Löwgren on Vimeo.

Nu kan man se mitt föredrag från Stockholm i april 2010, där jag pratar om hur folk kommunicerar och skapar tillsammans i de nya medierna, och varför de gör det. Jag talar också om vad utvecklingen inom nya medier betyder för teknikinformation.