This website will shut down on 31 December 2021!

Kreativa Malmö – vilken är din vision av framtiden?

Vad och vem har bidragit till att vi kan uppleva den kreativa smältdegel som kvarteren runt Malmö högskola, MINC, Media Evolution, SVT och en rad andra kreativa företag idag utgör? Hur ser framtiden ut och hur tar vi oss dit? Vad krävs för att Västra Hamnen ska fortsätta utvecklas i kreativ riktning? Hur skapar vi till exempel 24 timmars-staden? Vilket är nästa företag att flytta ned till området? Och när kommer den stora park som kunde göra Västra Hamnen mer likt Manhattan?

Detta är frågor som initiativtagarna till Kreativa Malmö har ställt till en rad inflytelserika personer i Malmö, men det är också frågor som vi gemensamt ska försöka besvara. Kreativa Malmö vill fånga och dokumentera en utveckling medan den pågår. Bli ett slags tidsdokument för eftervärlden. Projektet leds av skribenten Lotta Solding och drivs idag med stöd av Malmö stad, Malmö högskola, Region Skåne, Media Evolution, MEDEA och Scandvision.

Se fler filmade intervjuer på Facebook och bidra med din synpunkt på hur vi går vidare!

Video: Bengt Dahlberg, Magnus Thure Nilsson, Ilmar Reepalu, Ylva Gislén och Åsa Söderberg berättar ett personligt minne om utvecklingen i Västra Hamnen.