This website will shut down on 31 December 2021!

Mobiler och konserter

Den delen av musikbranschen som sysslar med inspelad musik, skivbolag, distributörer och skivbutiker, har genomgått stora förändringar de senaste åren. Det är ingen överdrift att påstå att hela modellen för hur man skapar intäkter kring inspelad musik har blivit utmanad.

Text: Daniel Johansson

Sällan diskuteras dock hur den “andra” delen av musikindustrin har påverkats, den som främst är fokuserad på konserter, festivaler och liveupplevelsen. Naturligtvis har det påverkat sådana områden som marknadsföring, biljettförsäljning och kommunikation med besökare, men hur har själva liveupplevelsen som sådan påverkats av de nya teknologierna?

Vi är ett litet bolag som bildades i Hultsfred, nära föreningen Rockparty, och vårt verksamhetsområde är fokuserat på just musikindustrin och ny informationsteknologi. Vi hjälper artister, skivbolag, management och andra aktörer att på bästa sätt dra nytta av sociala medier i sin marknadskommunikation, producerar hemsidor och genomför kampanjer och försöker ta ett helhetsgrepp på allt det där “digitala”. (Se t.ex. www.erikhassle.com, www.thearkworld.com och www.agnescarlsson.se ) Vi har också ett statistiksystem som är bra att använda om man vill få en effektiv översikt på hur ens musik används och mäta av intresset för en specifik artist online.

Sen ett par månader tillbaka håller vi på med ett nytt projekt tillsammans med Medea som vi kallar Liverse! Namnet är än så länge bara ett arbetsnamn, vi får se om det bli det slutliga namnet på det hela.

Målet med projektet är att skapa en plattform som gör det möjligt att med hjälp av mobil teknologi förhöja och förlänga upplevelsen för konsertbesökare.

Under de senaste åren har vi sett hur mobilen successivt har blivit en viktig artefakt i samband med konserter, ljuset från den klassiska cigarettändaren har ersatts av ljuset från filmande mobiler och miljoner och åter miljoner filmklipp från konserter laddas upp på YouTube och andra videotjänster. Mobilen används för att skicka MMS  och SMS från konserter, besökare ringer upp kompisar som inte är med på konserten och håller mobilen mot scenen för att vidarebefordra upplevelsen och verktyg som Bambuser används allt mer för att skicka även rörliga bilder.

Men fortfarande tycker vi att den mobila teknologin inte har slagit igenom på fullt allvar i samband med konserter. Mobilen är oftast något separerat från själva genomförandet av konserten, d.v.s. det artistiska innehållet  sker utan att sändaren, den som producerar konserten eller står på scenen,  använder sig av mobilen som ytterligare en “upplevelsekanal”. Visst genomförs en del projekt där konsertbesökare kan delta i tävlingar pushade via storbildsskärm eller där man kan köpa merchandise eller konsertbiljetter via mobilen, men fortfarande används mobilen mer som ett hjälpmedel för transaktioner av något slag snarare än som en förhöjning, förlängning, förbättring av själva konserten i sig.

Liverse! är tänkt att bli en plattform för just detta.

På samma sätt som det finns plattformar och verktyg för att skapa riktigt snygga och bra videoprojektioner eller ljusshower, vill vi skapa ett verktyg som olika aktörer i livebranschen kan använda sig av för att på ett enkelt och effektivt sätt låta konsertbesökarna få en större upplevelse genom sina mobiler.

Vårt första skarpa genomförande av Liverse! kommer att ske i sommar med en av Sveriges största artister. På den konserten vill vi göra det möjligt för konsertbesökarna att kollektivt interagera med varandra genom sociala medier som Twitter och Facebok, interagera med artisten, delta i tävlingar som är exklusiva för just den specifika konserten, få exklusivt material som endast finns tillgängligt lokalt på konsertområdet via Bluetooth, få inspelningen av konserten direkt i mobilen efter konserten, och många andra saker.

Även om vi fortfarande bara befinner oss i början av det här projektet, vet vi att det finns ett stort intresse av att hitta en plattform som kan användas för detta. På sikt vill vi naturligtvis integrera tekniker som idag bara finns på teststadie, t.ex. olika AR-tekniker som gör det möjligt att addera personligt anpassad information i den visuella upplevelsen. Mer om just AR kommer nästa blogginlägg att handla om.