This website will shut down on 31 December 2021!

Kreativa kvinnor och social innovation

flyktingbarn3bLiving Lab Kvarteret undersöker tillsammans med Herrgårds Kvinnoförening hur arbetslösa kvinnor från flera olika länder (Afghanistan, Irak, Iran, Bosnien etc) skulle kunna bli en starkare resurs för samhället. Kvinnorna har många idéer som vi kommer att stödja och utveckla vidare. Exempelvis har vi i samarbete med Attendo startat en matlagningskurs för ensamkommande flyktingbarn. Första kurstillfället hölls i köket hos vår företagspartner Good World. I nästa fas kommer vi att undersöka hur korta filmer (där kvinnorna delar med sig av praktiska tips) kan bli ett stöd för ungdomarna när de efter sin transitperiod i Malmö flyttar vidare till olika delar av Sverige.

Läs artikeln från tidningen City!

Projektet är ett samarbete mellan Living Lab Kvarteret, Herrgårds Kvinnoförening (länk till FB-grupp), Attendo och DoDream.

Läs mer om Living Lab Kvarteret här!