This website will shut down on 31 December 2021!

Start Talking – Start Working

Den traditionella film- och TV-branschen står i dagens digitala medielandskap inför många utmaningar. De kulturella praktikerna kring konsumtion och produktion av medieprodukter har förändrats – deltagandet värdesätts i allt högre grad. “Publiken” har ersatts av “användaren”, från passiv konsumtion till aktivt medskapande. Hur möter den traditionella film- och TV-branschen dessa utmaningar? Hur kan man t.ex. använda gaming för att facilitera för deltagande? Det var just detta som BUFF:FFs Cross Media Innovation Hub idag skulle diskutera.

Linus Feldt, VD på spelföretaget Bajoum, sammanfattade det hela ganska bra i den paneldebatt som följde efter den första presentationen: “start talking, and start working”. Problemet, som han ser det, är att spelutvecklare och film-/TV-branschen så sällan möts. Spelbranschen känner till och förhåller sig till film-/TV-branschen (inspireras av, hämtar karaktärer och historier ifrån), men det omvända ser man sällan exempel på. En av anledningarna till detta, menade Josef Fares (som fanns med i panelen), är att filmfolket inte ser spelbranschen som seriös. De historier som berättas genom spel är inte lika raffinerade som de historier som berättas genom andra medier, men skillnaden är att du i ett spel är en del av historien. En aldrig så stereotypiskt gestaltad karaktär i ett spel är till sitt väsen annorlunda om du själv styr karaktären och dess utveckling.

Film-/TV-bransch och spelbransch möttes på BUFF:FF för att visa exempel på och diskutera hur man kan samarbeta. Ändå dök den oundvikliga frågan upp: “varför kan vi inte bara koncentera oss på det vi gör bra, nämligen film och TV?”. Det är tydligt att det kommer att ta ett tag innan den gamla mediebranschen inser att det gamla sättet att producera och distribuera media på är på utdöende.

Läs mer om BUFF:FF