This website will shut down on 31 December 2021!

Do-tank-experiment i full gång

Det var i höstas som MEDEA utlyste medel för utveckling av samproduktionsprojekt inom nya medier. – Sammanlagt lämnades 44 ansökningar in, vilket vi ser som en fantastisk respons, säger Eva Engquist, vice rektor på Malmö högskola och ordförande för MEDEAs styrgrupp. Projekten visar på en bredd inom en rad intressanta områden som till exempel stadsutveckling, spel och lärande samt mer konstnärliga projekt. I hård konkurrens föll valet till sist på sju projekt som tilldelas 100 000 kronor var.

Urblove
Kontaktperson: Karin Ryding, Ozma Speldesign. karin@ozma.se

It´s my experience
Kontaktperson: Daniel Karlsson, Awnic. daniel@awnic.se

Natursynsprofilen och utställningen Synen på naturen
Kontaktperson: Magnus Metz, Malmö Museer. magnus.metz@malmo.se

Simuleringsspel som stöd för utveckling av generell professionell lärarkompetens
Kontaktperson: Max Valentin, Fabel. max@fabel.se

DoDream
Kontaktperson: Helene Granqvist, Good. helene@good.se

Parapolis – framtidskikare
Kontaktperson: Erik Sandelin, Unsworn Industries. erik@unsworn.org

Liverse!
Kontaktperson: Sebastian Lindroth Ahl. sebben@trendmaze.com

Här är en liten visuell introduktion till de sex projekten.