This website will shut down on 31 December 2021!

Workshop om datorspel: nya kompetenser och nya marknader

Välkommen till en workshop 17 augusti på MEDEA! I Malmöregionen finns många starka aktörer inom datorspelsindustrin och en stark forskning kring datorspel på Malmö Högskola. Samtidigt finns outnyttjade kompetenser bland de omkring 30 procent av invånarna i Malmö som är födda utanför Sverige och som skulle kunna tillföra kunskap och resurser. Kan Malmö och regionen skapa en korsbefruktning där datorspelsindustrin bättre kan rekrytera de olika språkliga, grafiska, kulturella och historieberättande kompetenser som finns representerade i Malmö?

(Re)designing the Regions 1

As mentioned in a blog post yesterday, the French social innovation agency La 27e Région is on a study trip to the Öresund Region and MEDEA is taking on the …