8,1 miljoner till projekt om datadriven innovation – The Data Innovation Arena

Medea vid Malmö högskola har tillsammans med ett större projektkonsortium beviljats drygt 8 miljoner kronor för projektet The Data Innovation Arena. Detta inom ramen för innovationsmyndigheten Vinnovas utlysning Utmaningsdriven innovation. Med offentliga och användargenererade data ska projektet utveckla tjänster som ska göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Partners är bland andra Skånetrafiken och Malmö stad.

Traffic Jam Session

[PROJECT PORTFOLIO] New information and communication technology can radically improve the functionality and impact of public transportation, and there are significant opportunities to improve and enhance public transport penetration with an appropriate and innovative use of ICT. In May 2014, Medea will host an innovation competition for new innovative service solutions for public transportation.