This website will shut down on 31 December 2021!

Workshop om datorspel: nya kompetenser och nya marknader

Välkommen till en workshop 17 augusti på MEDEA! I Malmöregionen finns många starka aktörer inom datorspelsindustrin och en stark forskning kring datorspel på Malmö Högskola. Samtidigt finns outnyttjade kompetenser bland de omkring 30 procent av invånarna i Malmö som är födda utanför Sverige och som skulle kunna tillföra kunskap och resurser. Kan Malmö och regionen skapa en korsbefruktning där datorspelsindustrin bättre kan rekrytera de olika språkliga, grafiska, kulturella och historieberättande kompetenser som finns representerade i Malmö?

New Media Open-Access Academic Journals

A couple of months ago, I wrote a post on open-access academic journals, highlighting academic journals and articles that are freely available on the web. In this follow-up post I will give you a more comprehensive list of open-access academic journals that deal with “new media” issues.