This website will shut down on 31 December 2021!

Utmaningarna för Skandinavisk filmmusik

Nå ny biopublik genom att använda amerikansk indie-musik i svenska filmer. Förmedla svensk musik till amerikanska filmer och få del av en betydligt större ”fanbase”. Möjligheterna finns där – såväl idag som i framtiden. Det menar Jen Malone, amerikansk musikläggare/music supervisor med ett grundmurat rykte i den amerikanska film- och musikindustrin. Den 21 november kommer hon till Malmö för att dela med sig av sina erfarenheter och erbjuda samarbete över gränser.

I en inspirerande föreläsning berättar Jen Malone om sitt arbete som ”music supervisor”. Hon talar också om hur användningen av amerikansk musik i svenska filmer kan öppna nya marknader i USA och att hjälpa svensk film hitta en större publik utanför Skandinavien. Hon talar även om hur svenska band och kompositörer kan öka sin publik, hur de kan ta steget över Atlanten.