Smarta människor i smarta städer – Bo Peterson på En akademisk kvart

BO-PETERSON-AKADEMISK-KVART

Malmö högskolas Bo Peterson gav den 3 oktober en föreläsning på temat “Smarta människor i smarta städer”. Smart teknik har blivit ett modeord som används i alla möjliga sammanhang. Det saluförs smarta TV-apparater, smarta mikrovågsugnar och smarta hus. Man pratar också om smarta städer. Det som är gemensamt för dessa olika “smarta” sakerna är, vanligtvis, att de på ett eller annat sätt är uppkopplade mot Internet. I föreläsningen går Bo Peterson genom de tre nyckelord – infrastruktur, deltagardemokrati, och hållbar utveckling – som ofta används i definitioner för vad som karakteriserar en “smart” stad.