Research Into Creating Compelling Visions of Alternative Futures

The current democratic systems have troubles dealing with global problems such as climate change, unsustainable economic development, and gender and racial inequality. Without compelling visions of alternative futures, it’s hard to address the multiple crises and risks of our time. The researchers network Alternative Future-Making aims to explore and develop new forms for how we can articulate and debate alternative futures.

8,1 miljoner till projekt om datadriven innovation – The Data Innovation Arena

Medea vid Malmö högskola har tillsammans med ett större projektkonsortium beviljats drygt 8 miljoner kronor för projektet The Data Innovation Arena. Detta inom ramen för innovationsmyndigheten Vinnovas utlysning Utmaningsdriven innovation. Med offentliga och användargenererade data ska projektet utveckla tjänster som ska göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Partners är bland andra Skånetrafiken och Malmö stad.