Arabic Game Jam i Malmö den 27-29 januari

Läs mer om vinnarna här: Ali Baba & Djinn´s Oasis tog hem segern

MEDEA och Media Evolution i samarbete med Malmö stad och en rad andra organisationer arrangerar den sista helgen i januari ett 48 h Arabic Game Jam med temat “spel för de arabisktalande marknaderna”. Arrangemanget ingår i projektet “Datorspel, kompetenser och nya marknader – Spelutveckling som social innovation” med syftet att undersöka möjligheterna att med Malmö som bas utveckla datorspel riktade mot den arabisktalande marknaden, inom och utom Sverige.

Mer information om arrangemanget: arabicgamejam.org.

design?! – öppen föreläsningsserie på Fabriken STPLN i höst

> August to December at Fabriken, Stapelbäddsparken, Malmö <

”Design” är ett begrepp som idag dyker upp i alla möjliga sammanhang. Men vad betyder det egentligen? Fortfarande tänker nog många på design i betydelsen ”vackrare vardagsvaror” tillgängliga för alla. Samtidigt handlar design idag i lika hög grad om utformning av komplexa informationssystem, begripliga endast för några få.

Design kan syfta på allt från hälsofrämjande formgivning av nödvändigheter till förföriska experiment med det extravaganta. Tendensen är dock tydlig: design är en företeelse som genomsyrar vårt samhälle och som blir allt viktigare att förstå och förhålla sig kritisk till.

I föreläsningsserien design?! presenteras design som begrepp, som historiskt fenomen och som skapande handling; som uttryck för samtiden och som en strategi inför framtiden. Föreläsningarna kommer också att förläggas till en ur designsynpunkt ny och spännande miljö – FabrikenSTPLN – med förhoppning om att de också ska bidra till en levande designdebatt.

Thursday nights with Tantverket at Fabriken

Tantverket is a meeting place for all of you with an interest in needlework, and handicraft culture, hosted by Fabriken at STPLN. Every Thursday night 7 pm – 10 pm people gather to create things together, learn from each other, and co-produce. Smart handicraft techniques from the past are being re-discovered, explored, and put into new contexts.

The premier date is set to May 12. Themes of the opening night are upholstery, repairs and modifications. Some material will be available but the idea is that participants bring their own material to work on; a glove without a thumb, a shirt without buttons, clothes to re-design.

Join Tantverket on Facebook, and sign-up for the premiere event.

Tantverket is a project initiated by Mormors verkstad, and MEDEA, STPLN. For more questions, contact Luisa Carbonelli at Briza maxima.