This website will shut down on 31 December 2021!

MEDEA!

MEDEA Collaborative Media Initiative Malmö University KK-miljön har nu fått sitt namn. “Collaborative”, samarbetande, är nyckelbegreppet för det vi ska göra under tio år. Man kan vidare lägga tyngdpunkten antingen …