Kartläggning av design för social innovation

Open Access: PDF

Emilson, Anders. (2010). Design för social innovation: ett nytt designforskningsområde. Kartläggning för Designfakulteten, KTH.

INTRODUCTION – Design för social innovation är ett nytt designforskningsområde som håller på att växa fram internationellt. Design förknippas mest med teknisk innovation och utveckling av nya produkter. När det talas om innovation syftas det oftast också på teknisk eller medicinsk innovation vilka ansetts vara viktiga för samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt. Men idag anser dock allt fler att det även behövs social innovation för att lösa många av samtidens komplexa problem med till exempel kroniska sjukdomar, klimat- och finanskris.