Medea nystartar i Niagara i höst

I höst nystartar Medea som en experimentell plattform för forskning, med mötes- och utställningslokal i Niagaras entréplan.

Text: Johanna Svensson

– Det kommer att handla om hur kollaborativa medier och design kan användas i olika samhällsprocesser, i relation till stadsplanering, offentlighet, hållbar utveckling, mångfalds- och demokratifrågor med mera. Tanken är att Medea ska bli en inkluderande miljö med relevans för många forskare, säger Bo Reimer, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, som kommer att leda verksamheten.

En möjlighet att prova något nytt
Vid årsskiftet 2014/2015 försvann Medea som högskoleövergripande forskningscentrum och under våren har Bo Reimer arbetat fram ett förslag till ett nytt Medea tillsammans med Karolina Rosenqvist och Richard Topgaard. Nu har Fakulteten för kultur och samhälles dekan Ingrid Dackert fattat beslut om att Medea inrättas som forskningsplattform för hela fakulteten.

– Medea har ett nätverk och en inarbetad verksamhet, och det finns ett stort intresse att driva Medea vidare i ny form, framför allt från K3 men också från andra institutioner, säger Ingrid Dackert.

Bo Reimer har anordnat workshops med ett 30-tal forskare för att komma fram till Medeas nya uppdrag.


“Man vill få möjligheter att göra saker som inte går att göra inom institutionernas vanliga ramar.”

—Bo Reimer


– Det tydligaste som kom fram under våra workshops var önskan om att bli överraskad. Man vill få möjligheter att göra saker som inte går att göra inom institutionernas vanliga ramar. En idé som dök upp på vägen var till exempel att låsa in tio forskare från olika ämnen i vårt showroom och inte låta dem komma ut förrän de har enats om ett gemensamt forskningsprojekt, säger Bo Reimer.

Lokal i Niagara
Medea kommer att fungera som en experimentverkstad för forskning, och arbeta mycket med utåtriktad verksamhet, förutom samtalsserien Medea Talks också utställningar och närvaro i digitala medier.

– Jag hoppas att det blir lättare för personer utanför högskolan att komma till oss i och med att vi flyttar närmare staden, in i Niagara. Vi kommer att ha en lokal, ett litet showroom i entréplanet, som ska fungera som en mötesplats. Här kommer det att finnas tillfälliga utställningar och möjlighet att sätta sig och läsa böcker och rapporter, säger Bo Reimer.

Premiär i höst
Medeas verksamhet drar igång i höst. Först på programmet är Ezio Manzini, världens ledande forskare inom design for social innovation, som håller Medea Talks den 10 september. Mer information följer.

Detta inlägg har också publicerats på MAHs medarbetaresidor.