Medeas föreståndare mot nya uppdrag

Karin Johansson-Mex, Medeas föreståndare sedan 2011, går vidare mot nya uppdrag. 1 september börjar Johansson-Mex det nya jobbet som temaledare på LU Open Innovation Center, en utvecklingsenhet vid Lunds universitet som bygger och driver stora utmaningsdrivna innovationsprojekt. Precis som på Medea kommer Karin även där att arbeta med processer inom ramen för digitala medier och IKT.

Under åren på Medea har Karin Johansson-Mex med stor framgång varit drivande i att bygga forsknings- och innovationsprojekt inom området kollaborativa medier och prototyping. Under hennes ledning har Medea dragit in över 60 miljoner i extern projektfinansiering. Det senaste projektet att beviljas pengar var The Data Innovation Arena, ett projekt som med multipla, ofta offentliga, datakällor ska utveckla tjänster som ska göra kollektivtrafiken mer attraktiv.

Karin Johansson-Mex säger:

– Det har varit en mycket spännande tid på Malmö högskola där jag lärt mig mycket och utvecklat ett starkt nätverk. Jag ser nu fram mot ett fortsatt högskoleövergripande samarbete där vi gemensamt kan hjälpas åt att adressera de möjligheter och samhällsutmaningar som vi står inför.

För frågor angående Medea, kontakta Hans Lindquist, vicerektor för forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola. Läs också Medea omorganiseras, publicerat 28 augusti på MAHs webbplats.

Läs mer om LU Open Innovation Center.