8,1 miljoner till projekt om datadriven innovation – The Data Innovation Arena

Waiting for the train – Credit: Flickr Jens Schott Knudsen CC:BY-NC
Bildcred: Flickr Jens Schott Knudsen CC:BY-NC

Uppdatering: Data Innovation Arena drivs inom ramen för forskningscentret IOTAP.

Medea vid Malmö högskola leder det större projektkonsortium som nu beviljats 8,1 miljoner kronor för projektet The Data Innovation Arena. Detta inom ramen för innovationsmyndigheten Vinnovas utlysning Utmaningsdriven innovation. Med offentliga och användargenererade data ska projektet utveckla tjänster som ska göra kollektivtrafiken mer attraktiv.

Projektet strävar efter att utveckla ett flertal tjänster genom öppna innovationsprocesser och i nära dialog med brukarna. Utvecklingen sker i samarbete med bl.a. Skånetrafiken och Malmö stad.

Karin Johansson-Mex, föreståndare på Medea:

– Vi kick-startar The Data Innovation Arena med ett stort hackathon-event den 27-29 maj med seminarier, demos och workshops. Det blir en spännande start för hela The Data Innovation Arena-projektet, och Sigma Connectivity, Trivector, Øredev och Mobile Heights har redan flaggat för att de kommer in med egna utvecklingsteam.

Martin Güll, affärsutvecklare på Skånetrafiken, säger om projektet:

– För oss handlar det inte bara om att köra bussar och tåg. Vi vill agera som ett modernt tjänsteföretag och erbjuda bra digitala tjänster. Traffic Jam Session och projektet The Data Innovation Arena är en bra arena för att samverka med kunder och innovativa partners för att kanalisera bra och vitala utvecklingsidéer. Kollektivtrafiken engagerar ju alla och har ett enormt samhällsvärde.

I sin motivering skriver Vinnova:

“Ansökan beskriver ett trovärdigt projekt med stor potential inom området informations- och samhällstjänster. De tvärdisciplinära kopplingarna och användarcentrerade utvecklingsprocesserna är väl tydliggjorda i ansökan vilket stärker projektets potential. Innovativa samhällstjänster inom kollektivtrafiken anses av många vara s.k. lågt hängande frukter inom området “big data” och här är projektets iterativa genomförande en styrka i och med att man kontinuerligt och systematiskt kommer att utvärdera de resultat som växer fram. Konstellationen har aktiva behovsägare, forskningsaktörer, företag och intermediärer genom klusterorganisationerna vilket bedömdes som en styrka.”

De partners som ingår i projektet är Malmö högskola, Blekinge Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola, Skånetrafiken, Gatukontoret (Malmö stad), Malmö Turism (Malmö stad), Stadsbyggnadskontoret (Malmö stad), Kommunkontoret Karlshamns kommun, HIQ, Trivector, 4IT, Telia Sonera, Sony Mobile Communications, Mobile Heights, Media Evolution, Netport Science Park, Fujitsu, All Binary, Ericsson Research, och Lunds Kommun.

För mer info om Traffic Jam Session, gå till blogg.mah.se/trafficjamsession