Vinnova beviljar medel till Medea-drivet projekt om Big Data

Innovationsmyndigheten Vinnova har inom ramen för utlysningen Utmaningsdriven Innovation Initiering 2013 beviljat Medea en halv miljon kronor till ett projekt som ska utveckla digitala tjänster inom så kallad Big Data, på svenska ibland översatt till “stora datamängder”.

Vinnovas motivering lyder “att i nära dialog med brukarna hitta nya hållbara tjänstelösningar baserade på stora dataflöden, är en utmaning som ligger väl i tiden. Konstellationen bedömdes stark och ansatsen konkret och agil i linje med det som programmet Utmaningsdriven innovation eftersöker.”

Projektpartners till Medea på Malmö högskola är Region Skåne, Region Blekinge, Malmö stad, Media Evolution, NMSA, Mobile Heights, Netport Science Park, Telecom City, Lunds Tekniska Högskola, Blekinge Tekniska Högskola, ST Ericsson, Sony, TeliaSonera och Ericsson; alltså ett antal regionala företag, klusterorganisationer och högskolor/universitet som tillsammans med den offentliga sektorn ska utveckla nya digitala och samhällsnyttiga tjänster. Projektet har beviljats medel för att driva en initieringsfas där målet är att fördjupa sig i området Big Data, stärka projektkonsortiet och slutligen att inkomma med en steg 2-ansökan till Vinnova.

Den engelska projekttiteln är The Data Innovation Arena Big Data Innovation Arena, och på svenska Stora dataflöden för samhällsnytta & innovation.

Se projektsidan för Data Innovation Arena.