Alternativa former för innovativ samverkan och nyttiggörande av forskning

Hur kan vi skapa hållbara bryggor mellan akademi och näringsliv? Hur ser behoven ut av arenor för prototyputveckling och processarbeten? Detta är några av de frågeställningar som de fem lärosätena i Södra Sverige undersöker i IKS-projektet Open Arena 5. I projektet har lärosätena testat och utvecklat nya modeller för innovation och samverkan med målet att stärka det entreprenöriella genomslaget av akademin.

Den 23 maj bjuder vi in till en halvdag för presentationer och en diskussion om “Prototyping, Proof of concept, testbäddar och Wi.se-modeller” inom ramen för Open Arena 5.

Datum och tid: 23 maj kl 9-12
Plats: Media Evolution City, Stora Varvsg. 6A, Malmö
För vem? Öppet för alla men anmälan krävs
Anmälan: begränsat antal platser, anmäl dig här

PROGRAM

9.00 Välkomna!
Verktyg, metoder och samarbeten för prototyputveckling och test? Framtidsvisioner och internationella utblickar om samarbete mellan akademi, bransch och kluster

9.20 Det började med Wi.se…
Wi.se berättar om hur de arbetar och om deras process.

9.40 Utmaningsdriven innovation och Wi.se inom Open Arena 5
Anders Nilsson, BTH berättar om hur BTH/Wi.se arbetat inom projektet Open Arena 5.

10.00 Kaffe och macka

10.30 Connectivity Lab – en innovationsarena för prototyper och test i högskolemiljö
Karin Johansson Mex, Medea, Malmö Högskola, berättar om behovet av prototyper och test inom högskolan med koppling till digitala medier och IKT.

10.50 Evolution M (Wrap It)
Medea, Malmö Högskola och Media Evolution har arbetat med “rapid prototyping-utveckling” för små företag och resultatet av denna första omgång presenteras.

11.50 Avrundning och kort framåtblick (Big Data Innovation Arena)

Karin Johansson-Mex, Malmö högskola, Anders Nilson, BTH Innovation, och Christer Månsson, Media Evolution, hälsar er varmt välkomna!

Mer om Open Arena 5
Hur kan vi skapa hållbara bryggor mellan akademi och näringsliv? Hur ser behoven ut av arenor för prototyputveckling och processarbeten? Hur kan den utmaningsdrivna innovationen stärka både företag och regioner? Detta är några av de frågeställningar som de fem lärosätena i Södra Sverige undersöker i IKS-projektet Open Arena 5. I projektet har lärosätena testat och utvecklat nya modeller för innovation och samverkan med målet att stärka det entreprenöriella genomslaget av akademin. En viktig aspekt av projektet är även att stärka och utveckla relationerna till innovationsaktörerna i regionen och genom dialog titta närmre på behov och utmaningar med koppling till entreprenörskap, innovation och samverkan.

Läs mer på oa5.se (länk till Internet Archives version av sajten)

Bildrättigheter: Flickr user geekphysical CC:BY