48 h games concept development for the Arabic-speaking markets

Arabic Game Jam 2013 i Malmö till helgen! Mellan 24-26 maj samlas tävlande återigen för att under 48 intensiva timmar på K3, Malmö högskola, skapa nytänkande och spännande spelkoncept för de arabisktalande marknaderna.

Update: Game concepts from Arabic Game Jam 2013!

Information about Arabic Game Jam 2013 in English

Syftet är att undersöka möjligheterna att med Malmö som bas, och med en omfattande speltradition, utveckla datorspel riktade mot den arabisktalande marknaderna, inom och utom Sverige. Arabic Game Jam möjliggör mötet mellan professionella spelutvecklare och unga vuxna med ett stort spelintresse för att skapa nya typer av bilder och berättelser för spel.

Internationella framstående deltagare
Öppningstalaren är en av de mest framstående personerna inom spelutveckling på nya marknader just nu: Samer Abbas från Jordanien. Även det nystartade jordanska spelföretaget Na3m Games medverkar som jurydeltagare. Fler deltagare i juryn är bland andra Ann-Sofie Sydow, rektor på The Game Assembly, Bobbi Sand från Ozma och Sten Selander från Media Evolution.

Bakom årets arrangemang står Media Evolution tillsammans med Medea & K3 på Malmö högskola, Spelkultur i Skåne och Ibn Rushd. Projektet finansieras bland annat av Region Skåne, Näringslivskontoret Malmö stad, Helsingborg stad och Massive Entertainment.

Mer info om Arabic Game Jam 2013.

Läs mer: om de spelkoncept som utvecklades 2012.