Wrap-it: nu är processen igång!

Medverkande projekt i Wrap-it har nu valts ut. Det var ett stort intresse för att medverka och totalt kom 24 ansökningar in och fyra projekt valdes ut.

For English, scroll down!

I mars 2013 sätter Medea och Media Evolutions Wrap-it-process igång. Den innehåller tre intensiva veckor där vi går mellan affärsutvecklings-coachning och visualisering/proof of concept-utveckling för att förbereda en idé för marknaden eller en inkubatorsperiod.

Den 1 februari meddelades de fyra projekt som blivit utvalda att delta i processen: Ghost Rockets (apputveckling), PicThere (webblösning), Kunskapsplattformen (digital sjukvårdssupport), och Titta! (interaktivt spel). Projekten kommer allihopa from Malmö men är fyra helt olika idéer som vi hoppas kunna hjälpa att ta steget ut på marknaden.

Mer information om wrap-it-processen.

Vid frågor kontakta Lina Ehn Öberg, Medea, eller Sara Ponnert, Media Evolution. Projektet finansieras av EU och är ett samarbete mellan Media Evolution och Medea vid Malmö högskola.


IN ENGLISH – The projects that will participate in the Wrap-it process has now been selected. In total, 24 applications were submitted and 4 projects were chosen.

The Wrap-it process, run by Medea and Media Evolution, will be launched in March 2013. The process runs over three weeks where we go from business development coaching to visualization/proof  of concept to prepare an idea for either the market or incubation.

Chosen projects were informed February 1, and these projects are: Ghost Rockets (app development), PicThere (web), Kunskapsplattformen (digital healthcare support), and Titta! (an interactive game). These projects are all from Malmö but are quite different from each other. Our aim is to help them enter the market.

More information about the Wrap-it process.

Contact details: Lina Ehn Öberg, Medea, or Sara Ponnert, Media Evolution. This project is financed by the EU and is run by Media Evolution and Medea, Malmö University.