This website will shut down on 31 December 2021!

Digital publicering av kulturtidskrifter: slutrapport till Kulturrådet

Open Access: PDF

Björgvinsson, Erling, Anders Bräck, Per Engström, Jennie Järvå, och Christel Lundberg. 2012. Digital publicering av kulturtidskrifter: slutrapport till Kulturrådet, 2012.

SAMMANFATTNING – Intresset för digital publicering växer när läsandet går från den traditionella pappersbundna publiceringen av tidningar, böcker och tidskrifter. För kulturtidskrifternas del är det viktigt att trots sina påtagliga ekonomiska begränsningar kunna vara del av det nya medielandskapet på samma villkor som ekonomiskt starkare utgivare. Högst sannolikt är kulturtidskrifternas ekonomiska situation, utöver intresset för de nya mediernas unika möjligheter och ständiga utveckling, ytterligare en orsak till att söka sig till digital publicering. Det ekonomiska incitamentet är inte minst påtagligt för dem som vill starta en ny kulturtidskrift, i och med den egenburna ekonomiska insats som i bästa fall leder fram till produktionsstöd efter de fyra första numren – en kostnad som när det gäller papperstidskrifter många gånger är sexsiffrig. Tyngdpunkten för projektet har varit att med dessa förtecken utforska på vilka sätt och enligt vilka villkor som den digitala publiceringen särskiljer sig, och ge exempel på vilka nya möjligheter den erbjuder som medium för kulturtidskriftspublicering.

I denna rapport undersöks, bland annat:

● Vilka nya narrativa former kan uppstå då kulturtidskrifter publiceras digitalt?
● Hur kan digital publicering samspela med tryckta utgåvor och litterära evenemang?
● Hur skiljer sig publicering för stora skärmar från laptops, mobiler, etc?
● Hur påverkas relationen mellan redaktörer, journalister och läsare?
● Hur samspelar digitala kulturtidskrifter med andra aktörer på nätet?
● Hur kan olika former av läsardeltagande utvecklas?

En del av Living Lab the Stage
Arbetet i detta projekt har genomförts inom ramen för Living Lab the Stage. De två digitala kulturskriftsproduktioner som analyseras i rapporten är Pequod no. 48 och Dagens välfärd.