Inbjudan till kulturstrategidialog: Nya sätt att samarbeta och samverka

Malmö kulturförvaltning, Kulturkraft Syd och Malmö högskola bjuder in dialog kring temat nya sätt att samarbeta och samverka. Kl 11-14 den 25 januari på Medea, Malmö högskola.

OSA senast 21 januari. Mer information nedan.

Under en lång rad av år har det funnits ett ökat fokus och betoning på vikten av samarbete och samverkan, inte minst på tvärs över traditionella kunskaps- eller samhällsområden. Detta har som många förändringsarbeten visat sig vara mycket lättare sagt än gjort, speciellt om man ser till etablerandet av strategiska och långsiktigt utvecklande samarbeten. Behovet att hitta nya sätt att samarbeta för att åstadkomma nya och bättre idéer, innovation och utveckling kvarstår, men också behovet att dela på resurser och hitta effektiva arbetssätt. Det gäller kulturområdet, men också många andra områden.

Malmö kulturförvaltning har i uppdrag att ta fram en ny kulturpolitisk plattform för 2014-2020, detta för att bland annat utveckla Malmö med hjälp av kulturen och låta kulturen bli en naturlig och viktig del i alla Malmöbors liv. I arbetet med den nya plattformen Kulturstrategi 2014-2020 bjuds det in till dialoger/workshops kring olika teman där strävan är att få så stora delar av samhällslivet som möjligt representerade och hörda. Det är viktigt att perspektivet blir brett för att belysa kulturens roll i utvecklingen av staden.

Tillsammans med Kulturförvaltningen är Malmö högskola (K3 och MEDEA) och Kulturkraft Syd arrangörer av den öppna dialog som vi härmed inbjuder dig till fredagen den 25/1. Temat är Nya sätt att samarbeta och samverka.

För att delta den 25/1 behöver du anmäla dig. Vi ser din anmälan som bindande av planeringsskäl och du har två valmöjligheter:

För att medverka hela eftermiddagen på inspirationdelen och Workshopsdelen osar du här!

Om du endast vill lyssna till talarna i inspirationsdelen så osar du här!

Var: MEDEA, Malmö högskola, Östra varvsgatan 11 A

När: Fredagen den 25/1 kl 11-14

Vi bjuder på mat och spännande samtal och hoppas att du kan avsätta ett par timmar för att vara med och bidra till Malmös utveckling – på kulturområdet!

Kort basinfo om kulturstrategiarbetet:

De nio teman som dialogerna byggs kring:

– Kulturell och konstnärlig utveckling, kvalitet och förnyelse
– Barn och unga
– Ökad delaktighet, vidgat deltagande och demokratisering
– Nya sätt att samarbeta och samverka
– Kulturens roll för stadens attraktivitet
– Kulturens roll för stadens hållbarhet
– Teknikutveckling
– Internationalisering
– Ett jämställt kulturliv fritt från diskriminering

Läs mer
Om Kulturstrategi 2014-2020 som också finns på Facebook och Twitter.