Evolution M: Strukturfondsmedel till förinkubator

Genom att skapa en förinkubator inom digitala medier är målet i förlängningen att stärka nyföretagande och bärare av idéer så att dessa idéer kan kommersialiseras och nå ut på marknaden. Tillväxtverket har meddelat att man beviljar 1,6 miljoner kronor i strukturfondsmedel till en förstudie. Projektet drivs av Medea på Malmö högskola tillsammans med Media Evolution.

Kontaktpersoner: Karin Johansson Mex, föreståndare på Medea; Christer Månsson, VD för Media Evolution

Om projektet
Intentionen är att stärka innovationsaktörers kompetens att bistå företag och entreprenörer inom den digitala mediesektorn. Genom att skapa en förinkubator inom digitala medier är målet i förlängningen att stärka nyföretagande och bärare av idéer så att dessa idéer kan kommersialiseras och nå ut på marknaden. Tillväxtverket har meddelat att man beviljar 1,6 miljoner kronor i strukturfondsmedel till en förstudie. Projektet drivs av Medea på Malmö högskola tillsammans med Media Evolution.

Region Skåne-Blekinge ett epicenter för digital medieutveckling
I den digitala mediesektorn är innovation (t ex teknisk eller marknadsmässig) en framgångsfaktor för såväl befintliga som nya företag. Särskilt viktigt är ”öppen” innovation, där nyckelbegreppen är nätverkande, kunskapsdelning och användande av extern kunskap. Detta skapar vassare affärsidéer och mer framgångsrika företag. För att stärka och komplettera det större regionala innovationssystemet inom det här området etableras nu förinkubatorn.

– I regionen har vi många intressanta kreatörer och innovatörer inom digitala medier både på universiteten och i näringslivet. Förinkubatorn ska skräddarsys för att på bästa sätt vitalisera entreprenörernas förmåga att kommersialisera sina idéer, berättar Karin Johansson Mex, föreståndare på Medea.

Förstärkning av innovationskapaciteten
Projektet består av en förstudie som definierar en effektiv ”förinkubatorprocess” som är speciellt anpassad för affärsidéer och entreprenörer inom digital media. Målet är att utveckla en mer långsiktig modell för förstärkning av innovationskapaciteten hos bolag i Skåne-Blekinge. Ett par piloter kommer att gå igenom förinkubatorn under förstudieperioden.

– Med denna nya medieförinkubator så accelererar Media Evolution tillsammans med sina medlemmar upp takten för att skapa nya tjänster och nya företag inom ramen för konvergerande media, säger Christer Månsson, VD för Media Evolution.

Tanken är att denna modell sedan skall appliceras på verksamheten inom Media Evolution samt Medea. Dessa organisationer gör gemensam sak för att bidra till ökad kommersialiseringsförmåga. Projektet kommer att starta i februari 2012 och pågå till sommaren 2013. Genomförandet av projektet kommer att innehålla en tydlig koppling till och medverkan av representanter från näringslivet.

Mer infomation
Karin Johansson Mex, föreståndare på Medea
Christer Månsson, VD för Media Evolution

Photo cred: Flickred, Jason Holmberg