Internet of Things 3.0: Medea och Mobile Heights får Vinnovastöd

VINNOVA har beviljat 750 000 kronor till projektet Internet of Things 3.0, för idéutveckling och konstellationsbyggande, med möjlighet till utökat stöd 2012. Projektet är ett samarbete mellan parterna i forskningscentret NMSA inom Mobile Heights, som Medea på Malmö högskola har värdskapet för.

Kontaktperson: Karin Johansson-Mex, Medea.

Projektet Internet of Things 3.0
Projektet fokuserar på hållbar innovationsutveckling inom ramen för Internet of Things (IoT), det vill säga hur man digitalt kan koppla upp objekt till internet med hjälp av sensorer. Enligt EU:s analys av IoT räknar man med 16 miljarder uppkopplade objekt år 2020. För att detta ska kunna realiseras förutsätts dock en fungerande infrastruktur, hårdvara för IoT, utvecklade distributionsformer och säkerhetslösningar, liksom nya produkter och affärsmodeller. Nyckeln till framgång är att utveckla lösningar för ett helt ekosystem än för varje enskild applikation. Det är också målsättningen för projektet Internet of Things 3.0.

– Internet of Things 3.0 är en viktig del i vårt forskningsarbete på Medea, men har också strategisk betydelse eftersom IoT kommer att ha enorm påverkan på såväl traditionella branscher som ICT-sektorn. På längre sikt kommer den här satsningen att kunna bidra till en starkare tillväxt och att öka Sveriges internationella konkurrenskraft, säger Karin Johansson-Mex, föreståndare för Medea på Malmö högskola och ansvarig för ansökan.

Projektresultat
De förväntade resultaten av projektet på lite längre sikt handlar om att effektivisera och optimera såväl energieffektivitet som industriella produktionskedjor. Tekniken erbjuder stora möjligheter att förbättra centrala samhällsfunktioner, så som infrastrukturen för energi- och transportsystem i form av t.ex. smart energimätning i byggnader och effektiv konsumtion av drivmedel. Med hjälp av IoT finns också möjlighet att hantera oförutsedda incidenter, adressera miljöförstöring så som föroreningar, natur- eller miljökatastrofer, samt utveckla vårdsektorn till exempel genom nya möjligheter till observation av patienters hälsotillstånd.

Projektparterna
Ansökan är ett samarbete mellan parterna i forskningscentret NMSA (Network for Mobile Services & Applications), som startades 2008 av klusterinitiativet Mobile Heights. NMSA syftar till att stärka forskning, utveckling samt innovation kring tjänster i en mobil kontext och omfattar ST Ericsson, Ericsson, Sony Ericsson, Telia Sonera, Blekinge Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola och Malmö Högskola (Medea).

– Tjänster som helt eller delvis baseras på mobila lösningar genomgår en stark tillväxt. Internet of Things kommer att skapa ytterligare spännande möjligheter för mobil tjänsteutveckling. Mobile Heights har genom NMSA tidigt identifierat tjänsteutveckling som ett prioriterat område för forskning och innovation, och kommer aktivt att stödja arbetet som definieras av Vinnova-projektet säger Ulrika Linnér, VD för Mobile Heights.

Öppna arbetsformer bolagen emellan
Idé- och konceptutveckling inom ICT-sektorn i Sverige bygger traditionellt sett på interna, stängda processer, där företagen hanterar sina problemlösningsprocesser var för sig. I detta projekt ser vi dock ett absolut behov att finna nya öppna arbetsformer bolagen emellan, baserat på en Open Innovation-modell med ett medvetet in- och utflöde av kunskap för en accelererad innovationsprocess.

– Sony Ericsson ser denna nya typ av öppna arbetsform som en absolut nödvändighet för att nå en snabbare expansion på den internationella marknaden för Internet of Things”, säger Magnus Svensson, Research Manager, Sony Ericsson.

Fotorättigheter: Polisea CC:BY