Arabic Game Jam i Malmö den 27-29 januari

Läs mer om vinnarna här: Ali Baba & Djinn´s Oasis tog hem segern

MEDEA och Media Evolution i samarbete med Malmö stad och en rad andra organisationer arrangerar den sista helgen i januari ett 48 h Arabic Game Jam med temat “spel för de arabisktalande marknaderna”. Arrangemanget ingår i projektet “Datorspel, kompetenser och nya marknader – Spelutveckling som social innovation” med syftet att undersöka möjligheterna att med Malmö som bas utveckla datorspel riktade mot den arabisktalande marknaden, inom och utom Sverige.

Mer information om arrangemanget: arabicgamejam.org.

Bakgrunden till projektet
I takt med att den globala datorspelsbranschen förändras och utvecklas tonar nya kompetensbehov och möjligheter till affärsutveckling, sociala innovationer och sysselsättningar fram. De senaste par åren har spel utvecklade för smart phones och sociala nätverk fått stor genomslagskraft och nått ut till den breda publiken. Teknikutveckling går hand i hand med utvecklingen av nya typer av spelplattformar som ger nya typer av spelkoncept som lockar spelare som kanske inte närmat sig mediet innan. Utökade digitala distributionskanaler har förändrat möjligheter till publicering och förenklat global spridning av spelproduktioner (t ex via AppStore, Android Market). Ytterligare en faktor som har fått (och kommer att få än mer) betydelse är den ökade tillgången till datorer, nätverk, smartphones, mobila eller stationära spelplattformar i länder som tidigare varit utestängda från denna typ av mediekonsumtion.

Enligt Dataspelbranschen omsatte svensk datorspelsindustri under 2010 närmare 1,2 miljader SEK). Försäljningssiffrorna i USA under samma år låg på $ 25,1 miljarder (167 miljarder SEK). Även i Japan är spelbranschen en miljardindustri både på den inhemska marknaden och som exportvara. Enligt en rapport av producerad av Arabic Advisors Group på uppdrag av Nordic Game Program omsätter spelmarknaden i MENA (Mellanöstern och Nordafrika) årligen $ 750 miljoner – 1 miljard (5 – 7 miljarder SEK).

Spelindustrin omsätter bevisligen enorma summor men trots en numera global spelkonsumtion är spelproduktionen fortfarande koncentrerad till Nordamerika, Västeuropa, Japan och till viss del Sydkorea. Övriga delar av världen står endast för en mycket liten del av den kulturproduktion som förser den globala marknaden med spelprodukter. Enligt Arab Advisors Groups rapport är samtliga spel som toppar försäljningslistorna i t ex Förenade Arabemiraten och Saudiarabien utvecklade av västerländska eller japanska aktörer (spel som t ex Pro Evolution Soccer, FIFA, Halo, Gran Turismo, Forza Motorsport Assassin’s Creed 2).

Det faktum att det finns ett globalt spelintresse men endast ett begränsat antal spelutvecklarnationer som skapar spel utifrån deras kulturella preferenser och kontexter, påvisar ett glapp på marknaden som öppnar upp för nya affärsmöjligheter och innovationer. Vad om spelutvecklare med andra kulturella bakgrunder och erfarenheter (berättartraditioner, logik, semiotik, strukturer, språk etc) fick träda in och utveckla spel riktade mot specifika marknader i t ex den arabisktalande delen av världen? Detta skulle inte bara kunna stimulera till ökat entreprenörskap och skapa nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen utan också bredda urvalet av datorspel (bortom japansk och västerländsk spelproduktion), d v s också vara ett viktigt initiativ sett ur ett kulturpolitisk perspektiv.

Grundhypoteser och potentialer
I Malmöregionen finns många starka aktörer inom datorspelsindustrin liksom inom den spelforskning som bl a bedrivs på Malmö högskola. Samtidigt finns outnyttjade kompetenser bland de omkring 30 % av invånarna i Malmö som är födda utanför Sverige och som skulle kunna tillföra kunskap och resurser till spelbranschen och andra aktörer inom fältet digitala medier som är intresserade av att etablera sig på nya marknader.

Projektet “Datorspel, kompetenser och nya marknader – Spelutveckling som social innovation” syftar till att undersöka huruvida kompetenser och arbetskrafter kan sättas i spel inom detta område och vilka affärsmöjligheter, sociala innovationer och sysselsättningar ett sådant initiativ kan generera på längre sikt? Hur kan spelutvecklare med Malmö som bas utveckla spel riktade mot marknader med en växande spelkultur men bristande inhemsk produktion? Vi talar alltså om länder med stark spelkonsumtion men som saknar spelproduktioner utvecklade utifrån deras kulturella preferenser (d v s i stort sett alla länder förutom de ledande spelutvecklarnationerna listade ovan).

Inledningsvis kommer fokus att ligga på spelproduktioner riktade mot arabisktalande delen av världen, främst MENA-länderna (Middle East och North Africa) men också den arabisktalande befolkningen i Sverige.

Projektet tar sitt avstamp i följande grundhypoteser:
# 1 Det finns en stark och växande arabisk spelkultur, inom och utom Sverige.
# 2 I dagsläget finns få datorspel utvecklade specifikt för den arabisktalande marknaden.
# 3 Det finns möjligheter för svenska spelutvecklare att etablera sig på den arabiska spelmarknaden.
# 4 Det behövs kunskap om arabiska kulturER(!) för att utveckla spel för den arabisktalande marknaden.
# 5 I Malmö finns outnyttjade kompetenser och arbetskrafter som kan tillföra dessa kunskaper.

Arabic Game Jam
För att undersöka dessa hypoteser tillika potentialer närmare arrangerar vi ett 48 h Arabic Game Jam inspirerat av formatet bakom Global Game Jam och Nordic Game Jam. Under 48 intensiva timmar kommer deltagarna att utveckla spelkoncept för olika plattformar utifrån temat “Spel för de arabisktalande marknaderna”. Förutom spelutveckling erbjuds även inspirationsföreläsningar om arabisk kultur och berättartraditioner samt om speldesign.

TID: 27-29 januari.
PLATS: K3, Malmö högskola, Östra Varvsgatan 11A, Malmö
Mer information, se arabicgamejam.org.

Hör gärna av dig till oss om du har några kommentarer, idéer eller vill bidra till projektet på ett eller annat sätt:
Per-Anders Hillgren
, Elisabet M. Nilsson och Karolina Rosenqvist, MEDEA
Karolin El-Jaleb, producent, 0762 66 73 50, karolin@mediaevolution.se
Yasemin Arhan Modéer och Sten Selander och Sara Ponnert, Media Evolution

Malmö stad: Näringslivskontoret, Rosengårds stadsdelsförvaltning

Samarbetspartners som bidragit till utvecklingen av projektet:
Appbyrån

Junebud

Konst, Kultur och Kommunikation (K3), Malmö högskola

Magisterstudenter på det internationella interaktionsdesignprogrammet, K3
Nordic Game Program

Ozma Speldesign

People’s Entertainment

RIM

Tarsier Studios

Terebi Ge-Mu

The Game Assembly

Toca Boca
ToughRoad Sverige
Ubisoft Massive

6 thoughts on “Arabic Game Jam i Malmö den 27-29 januari”

  1. Varför inte satsa på att utveckla spel för den arabisktalande befolkningsgruppen som lär ut svensk kultur och hur det svenska, sekulära samhället fungerar? Spel för att underlätta integrationsprocessen vore väl något att satsa på. Eller?

  2. Om detta nu är en så fantastisk ide så förstår jag inte att det offentliga måste gå in och stödja detta med skattepengar. Då hade detta ju levt sitt eget liv enligt affärsmässiga principer.

  3. Varför har ni anonyma kommentarer? Det är ju som att tigga om att bottenskrapet av hobbyhatare ska flockas. Som synes…

    • Vi har valt att ha ett kommentarssystem med så låg tröskel som möjligt. Dock måste man ange sin emailadress så helt anonymt är det ju inte. Vanligtvis brukar inte det vi publicerar hamna på Avpixlat så vi hade inte beredskap för denna semi-anonyma trollningskampanj. / Richard

Comments are closed.