Seminarium: Kulturfinansiering – vem står för pengarna?

Uppdatering: du kan återse seminariet här!

Medea anordnar tillsammans med Kulturbryggan ett eftermiddagsseminarium kring temat kulturfinansiering.

Finansieringen av kultursektorn är något som ständigt debatteras. Önskan om att det privata näringslivet ska vara med och bekosta kulturlivet märks allt oftare, inte minst i många fonder där motfinansiering från privat aktör är en förutsättning för att beviljas medel till kulturprojekt. Är kravet på nya finansieringsvägar ett hot mot kvaliteten och den konstnärliga friheten eller kan det vara en möjlighet att hitta nya samarbetsvägar och möta nya publiker?

Seminariet utforskar frågan om finansiering av kultur i dagens regionaliserade kulturlandskap. Vems ansvar är det att finansiera kulturen? Är det staten eller näringslivet? Hur skapar man bästa möjliga miljö för att stimulera ökad finansiering? Vem bär ansvaret?

Seminariet inleds med en presentation av Kulturbryggan. Därefter följer paneldiskussion och mingel.

I panelen: Ingrid Lomfors, kanslichef Kulturbryggan, Yngve Petersson, Kulturnämndens ordförande, Region Skåne, Lina Ehn, producent Teater InSite samt Erling Björgvinsson, forskare på Malmö högskola som också driver Medeas Kulturlabb Scenen.

När: Onsdagen den 21 september kl 14-16. Efter seminariet finns tid för frågor till Kulturbryggan.
Var: Medea, Malmö högskola – Östra varvsgatan 11, Malmö. (buss nr 8, hållplats U-båtshallen)
Anmälan: För att anmäla dig, vänligen skicka epost till kulturbryggan@gmail.com. Kostnadsfritt, men platser är begränsade. Sista anmälningsdag är 19 september.

Välkommen!

Seminariet arrangeras av Medea på Malmö Högskola i samarbete med Kulturbryggan.