Open Arena 5

BRIDGING THE GAP BETWEEN RESEARCH, BUSINESS, AND SOCIETAL NEEDS

Open Arena 5 - logo
Open Arena Five
Open Arena 5 is a project run by five universities of southern Sweden within the Innovation Office South (IKS), with a financial support from the European Regional Development Fund. Through user-driven, open and interdisciplinary cooperation, the project will give rise to new tools, methods and approaches in order to bridge the existing gap between research results, university competence and business and societal needs. By focusing on the development of new, open innovation processes, Open Arena 5 aims to improve the conditions which will allow the increased utilization of university knowledge in strengthening the Skåne and Blekinge regions’ innovation capacity.

The project runs five pilots in the areas of Food, Smart Cities, Personal Health, IT, and Life Science, which will test these new methods and tools and give valuable insight and lessons learned regarding their preconditions, challenges and success factors. The Malmö University pilot, run by Medea, focuses on prototype development and what types of innovation support that are needed to make the prototypes viable. OpenArena5 runs from July 2011 to December 2013.

Contact: Karin Johansson-Mex

Read more: openarena5.se

PÅ SVENSKA – Open Arena 5 är ett gemensamt initiativ mellan lärosätena inom Innovationskontor Syd (IKS). Syftet är att stärka samarbetet mellan innovationsaktörerna i Skåne och Blekinge, vilket görs genom nya användardrivna, öppna och tvärvetenskapliga forum. Projektet utgår från regionens och EUs nya innovationspolitik. Inom ramen för Open Arena 5 drivs fem piloter och Medea ansvarar för den ena av dessa, IT- och Internetbaserade lösningar: Prototyping the Future. Inom piloten testas och vidareutvecklas befintliga IKT-baserade idéer mot marknadsmässig nivå. Piloten ingår i en större satsning inom Medeas utveckling av Connectivity lab. Frågeställningar som piloten kommer att belysa är: Hur hittar vi förutsättningar och modeller för prototyputveckling och marknadstest? Vilken typ av juridisk, affärsmässigt stöd och resursförstärkning ska erbjudas idébärarna och entreprenörerna för ett smidigt och konstruktivt övertag? Hur stärker vi de olika delprojektens övergång till ev. andra aktörer i innovationskedjan, såsom t.ex. inkubatorer?

Ett flertal olika entreprenöriella idéer från såväl forskare samt entreprenörer eller studenter har inventerats och analyserats. Under hösten 2013 ska tre av dessa väljas ut för fördjupad koncept- och prototyputveckling. Målet är att nå verifierade prototyper som visar konceptets marknadsmässiga potential.

Kontakt: Karin Johansson-Mex

Läs mer: openarena5.se